Voorwoord en doelstelling

Voorwoord

De fundamenten van de Kempische Imkervereniging Houthalen-Helchteren werden in Helchteren gelegd op 27 juni 1988 door een aantal imkers uit Houthalen-Helchteren.  Op 5 september 1998 werd onze bijenhal met vergaderlokaal geopend aan de Heerstraat in Helchteren. Deze stand werd stelselmatig uitgebouwd, met als laatste realisaties een opslagplaats voor materiaal en een lokaal om aan kunstmatige inseminatie te doen.

De naam Kempische Imkervereniging werd niet ontleend aan de Kempische Steenkolenmijnen en ook niet aan de geografische benaming, maar kwam van de zogenaamde Kempische bijenkast. Deze bijenkast werd destijds door praktisch iedere imker in deze regio gebruikt om bijen in te huisvesten.
Van bij de aanvang was de Kempische Imkervereniging een feitelijke vereniging, later werd dit omgezet naar VZW KIEBS (Kempische Imkers Educatieve Bijenstand Sonnis), dit is  tevens de benaming van een korf om zwermen te scheppen.

Doelstelling

Als Kempische Imkersvereniging willen we blijven ijveren voor een betere natuur.  Op onze Educatieve bijenstand ‘Op ’t Sonnis’ werken we met Carnicabijen.  Door middel van cursussen, praktijkhulp, lezingen, voordrachten en koninginnenteelt, trachten we imkers en niet-imkers beter op de hoogte te brengen van deze wonderlijke diertjes. We willen benadrukken dat elk jaar een jaar van biodiversiteit moet zijn om als natuurliefhebber en imker te overleven.

De natuur is ondanks haar voortdurende strijd eigenlijk een groot samenwerkingsorgaan, waarbij het succes van het ene deel van de natuur voortbouwt op het succes van een ander deel.

Met andere woorden:                                                                                                                                                                               Bomen, planten en bloemen hebben bijen nodig om zich voort te planten en zaden te produceren om te vermenigvuldigen, bijen bezoeken de bloemen voor hun nectar en stuifmeel dat nodig is om het voortbestaan van hun volk ook om  zich voort te planten. 

 De mens heeft geen bestaan als er één van beiden wegvalt!

Als imkervereniging zijn we ons terdege bewust van de sociale rol die wij te vervullen hebben. Vooral het geven van informatie aan clubs, scholen bezoekers en passanten is een doelstelling om de wereld van bijen niet aan ons voorbij te laten gaan.

Dank zij financiële steun van de gemeente Houthalen-Helchteren, KBC, Cera en Back on stage, zijn wij in staat om onze infrastructuur in stand te houden en mee te werken aan sociale projecten.

Voor mensen is het dikwijls moeilijk voor te stellen, dat samenwerking de enige weg is naar succes. Te vaak denken we dat het onze eigen inzet is die ons succesvol maakt. Het is zo dat we ons als Kempische Imkersvereniging kunnen inzetten omdat anderen dat voor ons mogelijk maken.

We denken dan aan onze ledenimkers & sympathisanten!

Samen werken is dus een belangrijke voorwaarde voor succes. Zo zie je maar, dat we van de hoog sociaal zijnde honingbijen het een en ander opgestoken hebben als Kempische Imkersvereniging.

Lid worden

De Kempische Imkervereniging staat momenteel met een mixture van ervaring en jeugd, stevig op haar grondvesten. Met meer dan 150 leden is de vereniging in een kleine kwarteeuw uitgegroeid tot één van de grootste imkerverenigingen in de Benelux. We kijken dan ook met het volste vertrouwen de toekomst tegemoet!

Wil je ook lid worden? Stort dan 30 euro op IBAN BE85 0682 1820 9106 – BIC GKCCBEBB. Buitenlandse leden betalen 40 euro (wegens hogere portokosten), van Kempische Imkersvereniging Houthalen – Helchteren p/a Eikelbosstraat 161, B-3530 Helchteren.

4 x per jaar komt een informatief boekje met uitleg over bloemen en planten en bijen weetjes.