Schutkringen

Al de actuele  informatie in verband met schutkringen is te vinden op de site van  het voedselagentschap.

http://www.favv.be/bijenteelt/dierengezondheid/#gezondheidstoestand 

Hier staat ook een kaart waarop de schutkringen zijn aangeduid.